The Trusted Global Tax Advisor

Global Tax Sweden erbjuder kvalificerad och proaktiv skatterådgivning till fysiska personer och entreprenörer där vi oftast tar en aktiv roll i våra klienters affärsbeslut.

Varmt välkommen!


Tjänster

1. Nationell skatterådgivning

• Fåmansföretagsreglerna

• Incitamentsprogram

• Köp/sälj av bolag

• Omstruktureringar

• Fastighetsbeskattning

2. Skatteprocesser

• Vi biträder invid skatteprocesser för fysiska personer och deras fåmansföretag

• Vi besitter mångårig erfarenhet inom det processuella området

3. Internationell skatterådgivning

• Utflytt av pensionärer och entreprenörer

• Internationalisering av verksamheter

Stefan Thomsson

Partner och skatterådgivare

Erfarenhet
Stefan Thomsson arbetar inom skatteområdet sedan 1990 och erbjuder sedan våren 2020 skatterådgivning från Global Tax Sweden.

Gunnar Billhage

Skatterådgivare

Erfarenhet
Gunnar Billhage påbörjade sin karriär inom skatteområdet i juni 2005 och arbetar sedan april 2021 hos Global Tax Sweden.

Information

Sverige har inget skatteavtal med Grekland eller Portugal fr.o.m. den 1/1 2022!

Såväl Grekland som Portugal erbjuder ditflyttade personer skatteförmånlig behandling av olika typer av inkomster.

Genom forna tillämpning av skatteavtalen uppnåddes ibland situationer där skattebelastningen blev 0 %, 7 %, 10 % eller aningen högre.

Dessa låga  nivåer av skatteuttag får ses som skälet till att Sverige ensidigt sade upp de två skatteavtalen.

Den 25 maj 2022 tillsatte Regeringen en utredning att utreda "En effektiv beskattning när fysiska personer med orealiserade kapitalvinster som upparbetats i Sverige flyttar ut". Uppdraget skall redovisas senast den 15 februari 2024.

Önskar du skatterådgivning utifrån just dina unika förutsättningar så är du varmt välkommen till  Global Tax Sweden som har mångårig erfarenhet invid internationella skattefrågor samt har ett väl etablerat internationellt kontaktnät.

Prevision, Revision eller Skatteprocess - Vad föredrar Du?

Som entreprenör bör du och ditt bolag ta skatteråd i god tid inför de olika vägval du som företagare står inför då det oftast är mångtalet aspekter inom skatteområdet att beakta.

Dels för att genomföra transaktioner i enlighet med gällande rätt och dels utifrån ett skatteoptimerat tillvägagångssätt.

Att ta skatteråd innan genomförande av affärstransaktioner har således en väsentligt större nytta och värde än om vi i efterhand blir anlitade såsom ombud i en skatteprocess. 

Skatteprocesserna är alltid kostsamma och mångåriga. Att så tidigt som möjligt anlita en processuellt kunnig skatterådgivare har oftast en väsentlig betydelse för utfallet av skatteprocessen.

Global Tax Sweden har medarbetare med hög kompetens och mångårig erfarenhet av Previsioner, Skatterevisioner och Skatteprocesser.Fåmansföretagsreglerna, 3:12-reglerna, 57:4-reglerna - "kärt barn har många namn"

Nämnda regelverk utgör navet i svensk ekonomi, d.v.s. det skattesystem som Sveriges entreprenörer omfattas utav.

Skattebelastningen för entreprenörer varierar mellan 20 % - ca 52 % skatt. Därtill kommer sociala avgifter eller bolagsskatt.

Är du skatterättsligt att ses som aktiv eller passiv? Vilken av blanketterna K10 eller K12 skall du deklarera på? Är den s.k. utomståenderegeln tillämplig? Kanske ett s.k. trädabolag vore något för dig?

Den 25 maj 2022 tillsatte Regeringen en utredning att utreda på vilka sätt 3:12-reglerna kan förenklas. Utredningen skall avrapportera senast den 30 november 2023.

Global Tax Sweden är väl insatta i detta oerhört komplexa regelverk som till största delen styrs av praxis. 

Seminarium

Nedan listar vi våra marknadsaktiviteter. Välkommen att anmäla dig.

skatteoptimering internationell beskattning fåmansföretag

Global Tax Sweden inviterar till skatteinfo:  Som Entreprenör - Nyttja 3:12-reglerna till din fördel!

Vid seminariet redogörs översiktligt för 3:12-reglerna, hur du som entreprenör kan nyttja 3:12-reglerna till din fördel, vad du bör tänka på innan respektive efter ett årsskifte m.fl. intressanta och relevanta rättsfall inom området.

När: Kl. 17:30 - 18:30 den 2/2, 16/3, 20/4, 25/5 

Plats: Digitalt via Teams

Anmälan: Klicka här för anmälan

Varmt välkommen!

----------------------------------------

Global Tax Sweden avser att löpande hålla skatteföredrag på olika teman.

skatteoptimering internationell beskattning fåmansföretag

Fastighetsmässan -
KÖPA HUS UTOMLANDS

Besök denna mässa och bli inspirerad av vilka fantastiska möjligheter du erbjuds att vistas tillfälligt eller kanske t.o.m. bosätta dig permanent på en varmare breddgrad.

Kl 10:30-17:00 under våren 2023

Stockholm, 18-19 februari Kistamässan

Göteborg, 4-5 mars
Svenska Mässan

Malmö, 25-26 mars
Hylliemässan

För mera information:
Nordens största fastighetsmässa vid köp av bostad utomlands (fairmedia.se)

Global Tax Sweden har representation i en monter samt håller ett antal skatterelaterade seminarier.

Varmt välkommen! 

Global Tax Sweden och Skandiamäklarna Portugal bjuder in till seminarium kring Portugal 

Portugal - möjligheternas land!

Seminariet belyser hur du köper fastighet i Portugal samt skatte-konsekvenser vid en bosättning i Portugal.

När: Kl. 17:30 -19:00 den 15/3, 15/5

Plats : Digitalt via Teams.

Anmälan: Skatteföredrag Portugal.

Varmt välkommen!

Kontaktformulär


Namn E-post Meddelande Jag accepterar integritetspolicyn Skicka in

Kontakta oss

Vi finns i moderna fräscha lokaler mitt i Stockholm city. Det går bra att ringa oss eller fylla i kontaktformuläret bredvid så återkommer vi snarast.

Kungsgatan 8, 2 tr, 111 43 Stockholm

0708-217048